Welkom!

POLIS, de al meer dan 25 jaar oude en alom bekende studievereniging voor en door studenten Organisatiewetenschappen en GMSI aan Tilburg University, heeft een minstens zo leuk zusje! POLITIS, de Griekse naam voor burger, is de vereniging voor afgestudeerde - of eigenlijk-al-afgestudeerd-moeten-zijnde - Organisatieweten-schappers en GMSI'ers die graag verbonden blijven met elkaar.
 
De vereniging is ontstaan uit initiatief van oud-leden van Studievereniging POLIS, die na hun studententijd nog verbonden wilden blijven aan elkaar en Tilburg University. Ieder jaar worden door POLITIS formele én informele activiteiten georganiseerd. De informele activiteiten zorgen er voor dat je verbonden blijft met je studiegenoten en zo je netwerk kunt blijven benutten, terwijl de formele activiteiten je verder helpen met de actuele onderwerpen binnen jouw vakgebied. 
 
We zijn verheugd om mede te delen dat TABOR en POLITIS vanaf september 2017 samen zijn gegaan tot één vereniging. Alumni Organisatiewetenschappen, Organization Studies en GMSI zullen vanaf nu vertegenwoordigd worden onder de naam POLITIS.

 

Welcome!

POLIS, widely known as the study association for and on behalf of students Organization Studies and GMSI at Tilburg University for already more than 25 years, is accompanied by its (at least as great) little sister! POLITIS, the Greek expression for citizen (in Dutch burger), is the association for graduated – or ‘actually, I should be graduated already’-Organization Studies and GMSI students who would like to stay connected with each other.

The association is established by former members of study association POLIS who value to stay connected with former students and Tilburg University. Each year POLITIS both formal and informal activities which give you the opportunity to stay connected with former colleague students and Tilburg University as well. The informal activities will make sure that you stay connected with the network of alumni while the formal activities will provide insights in the current state of affairs in the working field of Organization Studies and GMSI.

We are delighted to announce a merger between TABOR and POLITIS as of September 2017. Alumni Organization Studies and GMSI are from now on represented under the name of POLITIS.