Bestuur

Oud POLIS-leden- en alumnivereniging POLITIS is opgericht op 1 september 2016 door oud-bestuursleden van studievereniging POLIS: Merel Cornax (voorzitter POLIS-bestuur 2013-2014), Jasper Kee (secretaris en vice-voorzitter POLIS-bestuur 2015-2016) en Stijn van Heck (voorzitter POLIS-bestuur 2014-2015). Zij vormen samen het eerste bestuur van POLITIS in collegejaar 2016-2017 in respectievelijk de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur zal regelmatig wisselen om de aansluiting met de huidige studenten én de onderwerpen tijdens de studie te behouden.

 

Board

Former POLIS-member and alumni association POLITIS was established on the 1st of September 2016 by former board members of study association POLIS: Merel Cornax (chairman POLIS-board 2013-2014), Jasper Kee (secretary and vice-chairman POLIS-board 2015-2016) and Stijn van Heck (chairman POLIS-board 2014-2015). Together they make up the first board of POLITIS during academic year 2016-2017, respectively in the position of chairman, secretary and treasurer. The board will change regularly in order to stay in touch with the current students and actual relevant issues in the field of OS and GMSI.

      

 merel 

Merel Cornax - Chairman

stijn 

Stijn van Heck - Vice-Chairman & Treasurer  jasper

Jasper Kee - Secretary